Den Goda Skörden
– hur odlingen blev min terapi
finns nu hos återförsäljare.

Mer information kring boken kommer …